Thiết kế lắp đặt hồ thuỷ sinh

Xem mẫu

Bảng giá setup hồ thuỷ sinh không bao gồm phụ kiện ( hồ kính, bộ lọc, bộ đèn, bình CO2,…)

  Giá 2.000.000/mét 

Hồ Dài 60cm x Rộng 40cm………giá 1.200.000

Hồ Dài 80cm x Rộng 40cm ……..giá 1.600.000

Hồ Dài 1 mét x Rộng 50cm……….giá 2.000.000

Hồ Dài 1.2 mét x Rộng 50cm…….giá 2.400.000

Hồ Dài 1,4 mét x Rộng 50cm…….giá 2.800.000

Hồ Dài 1,6 mét x Rộng 50cm…….giá 3.200.000

Hồ Dài 1,8 mét x Rộng 60cm…….giá 3.600.000

Hồ Dài 2 mét x Rộng 60cm……….giá 4.000.000

Hồ Dài 2.5 mét x Rộng 80cm…….giá 6.300.000

Hồ Dài 3 mét x Rộng 80cm……….giá 7.500.000

Hồ kích thước khác ………………………..Liên hệ

Phí dọn hồ trước khi setup là 200.000/mét ( hồ cũ có sẵn layout)

Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 tháng ( 1 tháng 4 lần, mỗi tuần 1 lần)

 

Những mẫu hồ trồng thảm cỏ sẽ thêm  300.000/mét :

Bảo hành và bảo trì 2 tháng ( 1 hoặc 2 tuần vệ sinh chăm sóc 1 lần)

xem mẫu

Những mẫu hồ sử dụng lũa gỗ sẽ tính thêm 100.000/kg lũa

Bảo hành và bảo trì miễn phí 1 tháng ( 1 tháng 4 lần, mỗi tuần 1 lần)

xem mẫu
Những mẫu hồ bonsai sẽ tính riêng cây bonsai ( 1 cây bonsai tùy theo kích thước hồ sẽ có giá từ 700.000 đến 1.500.000/ cây bonsai )

Bảo hành và bảo trì 2 tháng ( 1 hoặc 2 tuần vệ sinh chăm sóc 1 lần)

xem mẫu

Liên hệ tư vấn

0933333284 - 0966666284